Archive | December, 2012

Dagens bilde: Julelys på broen

Dagens bilde: Jul på Leidseplein

Photo credit: Hen3k Hen3k via photopin cc

Dagens bilde: Vinter i Amsterdam

Photo credit: carst via photopin cc

Dagens bilde: Gatekunst

Photo credit: Akbar Simonse via photopin cc

Dagens bilde: Kanaler om natten

Photo credit: MarcelGermain via photopin cc

Dagens bilde: Graduation day

Dagens bilde: Gratis sykkelparkering med overvåkning

Dagens bilde: Alt for tidlig en dag i Amsterdam

Up far too early on a Sunday morning in the summer (that clock is correct…) Amsterdam has a totally different feel. Those wonky buildings are something else too…

Dagens bilde: Kanalen

Dagens bilde: Sykler